Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

假期计划

2 posters

 :: 公告 :: 活动资讯

向下

假期计划 Empty 假期计划

帖子  伟伦 25/11/10, 05:05 pm

组委可以上载我们假期里会有什么计划进行吗??好像德辩,交流计划,林连玉扫墓,精英杯保姆等日期,详情等资讯。。谢了

_________________
满足于单纯。。单纯于满足。。
伟伦
伟伦
普通会员

男 帖子数 : 397
年龄 : 32
科系 : 人类发展与管理系
注册日期 : 08-09-23

返回页首 向下

假期计划 Empty 假期计划

帖子  erica 12/12/10, 05:15 pm

第三届精英杯全国中学华语辩论赛

精辩3的对垒表

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B778rjOB7o8QZDhhZDNjNjItMThhNi00YzBlLTg5M2MtNDUwOTQ3MDg4OWMy&hl=en

日期:18-21/12/2010
时间:0900-1900
地点:精英大学
入场免费!!!

18-12-2010
0900-1030 64强赛sABCD组 (八场)
1100-1230 64强赛EFGH组 (八场)
1500-1630 64强赛IJKL组 (八场)
1700-1830 64强赛MNOP (八场)

19-12-2010
0900-1030 32强赛ABCD组 (四场)
1100-1230 32强赛EFGH组 (四场)
1500-1630 32强赛IJKL组 (四场)
1700-1830 32强赛MNOP (四场)

20-12-2010
0900-1030 16强赛 A vs B/C vs D/ E vs F/ G vs H组 (四场)
1100-1230 16强赛 I vs J/ K vsL/ M vs N/ O vs P组 (四场)
1500-1630 8 强赛 AB vs CD& EF vs GH 组 (两场)
1700-1830 8 强赛 IJ vs KL & MN vs OP组 (两场)

21-12-2010
0900-1030 4强赛ABCD vs EFGH组 & IJKL vs MNOP组 (两场)
1100-1230 4强ABCD vs IJKL & EFGH vs MNOP组(两场)
1500-1630 4强ABCD vs MNOP & EFGH vs IJKL组 (两场)

erica
普通会员

女 帖子数 : 1
年龄 : 38
注册日期 : 09-10-05

返回页首 向下

返回页首


 :: 公告 :: 活动资讯

 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题